Tiedote koronavirukseen varautumisesta

Toimimme edelleen aktiivisesti koronavirusepidemian ehkäisemiseksi. Olemme Urbaserilla varautuneet koronaepidemiaan hallintaan hyvin ja palvelumme ovat jatkuneet normaalisti myös epidemian aikana. Toimimme valmiussuunnitelmamme mukaan ja teemme säännöllistä riskienarviointityötä niin kuljetustyössä kuin hallinnon tehtävissä. Lisäohjeistuksella ja käytännön toimenpiteillä estämme viruksen leviämisen toimipaikoissamme jatkossakin. Tässä varautumisestamme tarkemmin:
  • Hoidamme jätekuljettajien vuoronvaihdot tehokkaasti piha-alueilla. Vältämme yhteisiä kokoontumisia.
  • Jatkamme desinfiointiaineiden käyttöä autoissa ja toimipisteissämme. Jokaisesta autosta löytyy desinfiointiainetta ja jokainen kuljettaja on ohjeistettu sen tehokkaaseen käyttöön. Kuljettajat käyttävät kevythengityssuojaimia jäteastioiden pesujen yhteydessä. Tehostetusta hygieniasta on tullut erittäin positiivia tuloksia.
  • Teemme hallinnossa osittain etätyötä ja meillä on valmius jatkaa etätyöskentelyä tarpeen vaatiessa. Olemme antaneet ohjeistuksen henkilöstöllemme käsihygienian tehostamiseksi sekä kasvokkaisten kokousten minimoimiseksi. Toimistoilla työskentelystä tehdään erillinen riskikartoitus tehtäväkohtaisesti.
  • Tähtäämme kuljettajien riittävyyteen kaikissa tilanteissa. Mikäli tämä ei epidemian pahentuessa olisi mahdollista, otamme vuokratyövoiman käyttöön. Edellytämme heiltä samanlaista varautumissuunnitelmaa kuin itsellämme on.
  (Päivitetty 19.11.2020)