Vastuullisuus on jokapäiväisiä tekoja

Meillä Verdiksellä näemme vastuullisuuden käytännössä ja jokapäiväisten tekojen kautta. Emme suunnittele ja kehitä vain tulevaisuutta ja anna tehokkuuslupauksia, vaan toimimme arjessa näiden periaatteiden mukaisesti ja jalkautamme vastuullisuuden periaatteita jatkuvasti käytäntöön. Käsittelemme vastuullisuutta viidestä näkökulmasta, joihin voit tutustua tarkemmin alla olevista otsikoista.

Arvot

Yrityksemme menestys perustuu tehokkuuteen, luotettavuuteen, sekä asiantuntijapalvelua tarjoavaan, taitavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöömme. Verdiksen toiminnan ydinarvoja ovat laatu, arvostus, tehokkuus ja ympäristö. Nämä arvot yhdistävät eri maissa ja eri kielillä viestivää monikulttuurista henkilöstöämme.

Lue lisää yrityksestämme myös yritys-sivulta.

Toimintapolitiikka ja sitoumukset

 • Täytämme jätekuljetus- ja ympäristöalan lainsäädännön sekä työturvallisuusmääräyksien vaatimukset
 • Toimintamme on sertifioitu: ISO 9001,ISO 14001, ISO 45001 ja ETJ+
 • Noudatamme oikeudenmukaisuutta henkilöstöasioissa
 • Kehitämme työtapojamme jatkuvasti yhä turvallisemmiksi
 • Varmistamme henkilöstömme ammatillisen osaamisen koulutuksella
 • Jäsenyys ”Nolla tapaturmaa”-foorumilla
 • Kierrätysteollisuus ry HSEQ-verkosto, lainsäädäntö ja toimivat markkinat -vaikuttajaryhmissä
 • Alan vaatimusten ja lainsäädännön aktiivinen seuranta; vaatimusten implementointi ohjelmistoihimme ja toimintatapoihimme

Työympäristö

 • Verdisläisiä 400 henkilöä
 • Naisia 10 %, johtoryhmässä 50 %
 • Vakituisia: 80 %
 • Toimihenkilöitä 14 %
 • Toimialueena 18 toimipistettä Suomessa, Helsingistä – Ivaloon
 • Kalustossa 220 raskasta ajoneuvoa
 • Huolehdimme yksilöllisestä perehdytyksestä ja työhyvinvoinnista
 • Kannustamme taloudelliseen ja turvalliseen sekä tehokkaaseen ajotapaan (Mapon)
 • Palkitsemme hyvistä saavutuksista
 • Etätyöllä lisäämme työviihtyvyyttä
 • Monikulttuurisuus ja kielitaitoisuus on meille voimavara

Ympäristö ja energiatehokkuus

Ympäristöhuoltopalveluita tuottavana yrityksenä haluamme varmistaa, että tuotamme CO2-päästöjä mahdollisimman vähän. Optimoimme kuljetusmatkat ja jäteastioiden tyhjennysvälit sekä edistämme jätteiden kierrättämistä. Päästöjen vähennyskeinona käytämme Mapon-ajotapaseurantaa, jolla saavutamme säästöä polttoainekulutuksessamme. Lisäksi panostamme moderniin ja hyväkuntoiseen kalustoon sekä biokaasuautojen käyttöön.

Autamme saavuttamaan ympäristötavoitteet tuntemalla:

 • jätejakeiden CO2-päästöt
 • jätevirtojen jäljitettävyyden
 • jätteiden ja päästöjen vähentämismahdollisuudet
 • Kuljetamme vuodessa:
 • n. 300 000 tonnia eri jätejakeita
 • n. 7 milj. km
 • Vähennämme polttoainekulutustamme 7%  v. 2016 – 2025
 • Käytämme kuljetuksissamme Mapon-ajotapaseurantaa, jonka avulla vähennämme kuljetusten polttoainekulutusta
 • Moderni kalusto, keski-ikä 48 kk
 • 14 biokaasuautoa

Sidosryhmät

Toimimme tiiviissä yhteistyössä useiden eri sidosryhmiemme kanssa ja huolehdimme meille yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta monialaisesti.

 • Viranomaiset: Lainsäädäntö, lupa-asiat, tilaajavastuun noudattaminen
 • Johto: Selkeät tavoitteet, resurssit, tuloksellinen työnteko, työn kehittäminen
 • Työntekijät: Kehittymismahdollisuudet, tasa-arvoisuus, työhyvinvointi
 • Potentiaaliset työntekijät: Alan kiinnostavin työpaikka
 • Vuokranantajat: Säännöllinen vuokranmaksu, energiatehokkuus
 • Yhdistykset: Asiantuntemus, ympäristöhuoltoalan kehittäminen
 • Työterveyshuolto: Työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen ja noudattaminen
 • Julkinen sektori: Urakkasopimuksen mukaiset jätehuoltopalvelut ja toimitusvarmuus
 • Ammattiliitot: Työntekijöiden oikeudet
 • Kauppa ja teollisuus: Kustannustehokkaat ja joustavat jätehuoltopalvelut
 • Omistajat: Omistuksen arvonnousu, osinkotuotto, avoin tiedottaminen
 • Alihankinta ja kumppanit: Toiminnan tukeminen ja kehittäminen
 • Verdiksen jäteautojen reittien varrella oleva ympäristö: Turvallinen liikennekäyttäytyminen, asiakaskokemus

Jätetään huomiselle vähemmän. #roskisrakkautta