Verdis Oy:n eettiset ohjeet (Code of Conduct)

Yhtiömme kaikessa toiminnassa ja kaikissa tehtävissä noudatetaan Code of Conductin sisältämiä periaatteita ja ohjeita. Nämä eettiset ohjeet koskevat koko Verdis Oy:n henkilöstöä työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta.

Code of Conductissa määriteltyjen periaatteiden lisäksi noudatamme aina toiminnassamme lakeja ja määräyksiä. Olemme myös tietoisia asiakkai­demme toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä ja keskeisistä kansainvälistä toimialaamme sää­televistä säädöksistä.

Urbaser Oy:n eettiset ohjeet (pdf) (Päivitämme näitä)

Whistleblowing-ilmoituskanava

Arvostamme avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Haluamme toimia reilulla ja rehellisellä tavalla niin yhtiömme henkilöstön kuin asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Jos kuitenkin syntyy tilanne, että epäilet väärinkäytöstä tai epäasiallista toimintaa, josta Verdis on vastuussa, voit kertoa asiasi nimettömästi alla olevan Whistleblowing-kanavan kautta.

Mikä on Whistleblowing-kanava?

Whistleblowing-kanava on luottamuksellisen ja nimettömän palautteen kanava. Luottamuksellisuuden takaamiseksi kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama. Järjestelmä on salattu ja salasanasuojattu. Se on toteutettu huolellisesti EU:n niin sanotun Whistleblower- direktiivin mukaisesti.

Käsittely on kaikissa tapauksissa luottamuksellista. Ilmoituskanavaan ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettäjän voisi tunnistaa. Ilmoittaja saa anonyymin käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi myöhemmin kirjautua palveluun ja kommunikoida ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Ilmoituksen voi tehdä kuka vain väärinkäytöstä epäilevä työntekijä tai Verdis Oy:n sidosryhmään kuuluva henkilö. Jokainen ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja kaikki ilmoitukset ovat vain Verdis Oy:n nimeäminen vastuuhenkilöiden luettavissa. Jos ilmoitus koskee jotakin tämän tiimin jäsentä tai hänellä on yhteyksiä siihen, kyseinen henkilö ei osallistu ilmoituksen käsittelyyn. 

TEE ILMOITUS

Huomaathan, että ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen, eikä sitä ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.