Jätekukko

Kuopion seudulla toimivan Jätekukko Oy:n kanssa Verdis on tehnyt yhteistyötä jo useiden vuosien ajan. Vuoden 2020 alusta alkaen mm. kotitalousjätteiden kuljetus- ja tyhjennyspalvelut on aloitettu täysipainoisesti kuudella uudella Urbaserin biokaasuautolla, joiden avulla jätehuollon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi kuljetusten osalta. Tämä tukee myös Kuopion kaupungin omaa hiilineutraaliuden strategiaa.

Lue lisää Verdiksen (ent. Urbaser) biokaasuautojen käyttöönotosta Kuopiossa.

Verdis toimii lukuisten kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kumppanina ympäri Suomea.