Jätteiden lajittelu yritystoiminnassa 1.7.2022 alkaen ja sähköinen siirtoasiakirja

1. Jätteiden lajitteluvaatimus tiukentuu 1.7.2022

Päivitetty jätelainsäädäntö edellyttää lisäämään  jätteiden erilliskeräystä yritystoiminnassa.

Sen myötä jo nykyisin erilliskerättävien jätelajien lisäksi on yritysten velvollisuus lajitella ja

kerätä erikseen seuraavat jätelajit, mikäli yrityksessä/kiinteistöllä niitä syntyy vähintään:

– biojäte 10 kg/viikko

– paperi- ja kartonkipakkausjäte 5 kg/viikko

– muovipakkausjäte 5 kg/viikko

– lasipakkausjäte 2 kg/viikko

– metallipakkausjäte ja pienmetalli 2 kg/viikko

Tämä  lajitteluvelvoite koskee myös palvelu-, matkailu- hallintoalan kiinteistöjä.

 

2. Sähköiseen siirtoasiakirjaan pyydämme asiakkaan sähköpostiosoitteen

Sähköistä siirtoasiakirjaa vaativien jätejakeiden, kuten vaarallisten jätteiden noudon osalta pyydämme jatkossa asiakkaalta  yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen tilauksen yhteydessä, jotta nouto voidaan järjestää nykyisen lain mukaisesti. Sähköinen siirtoasiakirja on laadittava seuraavista jätteistä:  vaaralliset jätteet, POP-jätteet, saostus- ja umpisäiliölietteet, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet, pilaantunut maa-aines ja muut rakennus- ja purkujätteet.